Σύστημα

 • Windows XP/7/8/10 32x/64x
 • ***
 • ***
 • ***

Αρχεία

 • Pdf
 • Excel
 • Word
 • XML
 • Txt (ANSI/UTF-8)

Υποστήριξη

 • Τηλεματική startup εκπαίδευση χρηστών
 • Αναβαθμίσεις
 • Προσαρμογές
 • Τηλεματική παροχή οδηγιών χρήσης
 • Τηλεματική ενσωμάτωση αδειών χρήσης
 • Επικουρική συμβουλευτική σε θέματα αγοράς media

Filesaver

Extension της οικογένειας λογισμικού Kenix .net για τη διαχείριση διαφημιστικής επιχείρησης, media agent, house και shop, προσαρμοσμένη στην ελληνική νομοθεσία και πρακτική. Λειτουργεί ενιαία για μία ή περισσότερες, ομοειδείς ή μη, επιχειρήσεις, συνοδεύοντας την εμπορική διαχείριση (Kenix Biz).

Filesaver

 • Εκτενής παραμετροποίηση στοιχείων και προεπιλογών για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά
 • Κατάλογος έντυπων και ηλεκτρονικών διαφημιστικών μέσων (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, web media)
 • Επισυναπτόμενα αρχεία τιμοκαταλόγων μέσων
 • Κατάλογος διαφημιζόμενων προϊόντων, κατ' επιλογήν συνδεδεμένων με τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση και τιμολόγηση προσφορών και εντολών διαφήμισης
 • Έκδοση και διαχείριση αντικρυστών εντολών διαφήμισης προς τα μέσα
 • Συσχέτιση τιμολογίων μέσων (αγορές) με εντολές διαφήμισης προς τα μέσα
 • Κοστολόγηση, παρακολούθηση και τιμολόγηση λοιπών διαφημιστικών υπηρεσιών
 • Διαχείριση ομάδων συναλλαγών (πωλήσεις, αγορές, εισπράξεις, πληρωμές) ως καμπάνια, burst, κλπ.
 • Διαχείριση πωλητών διαφημίσεων, προμηθειών και εισπράξεων
 • Σύστημα παρακολούθησης και απόδοσης αγγελιοσήμου στην Εθνική Τράπεζα

System

 • Windows XP/7/8/10 32x/64x
 • ***
 • ***
 • ***

Files

 • Pdf
 • Excel
 • Word
 • XML
 • Txt (ANSI/UTF-8)

Downloads

Remote Support


Support

  • Users remote support
  • Configuration
  • Upgrades
  • Autolicensing

Copyright AKTINA LTD 2011-2017