Επικοινωνία

 • Ταχυδρομική διεύθυνση:
  ΑΚΤΙΝΑ
  Γαρυττού 35
  15234 Χαλάνδρι
 • Τηλέφωνα:
  210 6012911
  210 6019635
  697 6622020
 • Fax:
  210 6017044
 • Email:

Στοιχεία

 • Επωνυμία:
  ΑΚΤΙΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.
 • Έδρα:
  Χαλάνδρι Αττικής
 • Έτος ίδρυσης:
  2011 (Σύσταση 21/10/2011 ως ΕΠΕ)
 • ΦΕΚ Σύστασης:
  11236 - 24/10/2011
 • Μετατροπή σε ΙΚΕ:
  2017
 • Αρ. ΓΕΜΗ: 118075901000
 • Α.Φ.Μ.: 800356436
 • Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου

Τράπεζες

 • Alpha Bank
 • Εθνική Τράπεζα

Ισολογισμοί

Η εταιρεία

Η ΑΚΤΙΝΑ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2011 με στόχο να παρέχει σε επιχειρήσεις ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
Επίκεντρο της προσπάθειάς μας παραμένει ο ΠΕΛΑΤΗΣ.
Στόχος μας η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών του.
Όπλα μας η εμπειρία, η τεχνογνωσία, ο ρεαλισμός, η κατανόηση, η μεθοδικότητα, η τόλμη, η συνεργασία, η ειλικρίνεια, η αξιοπιστία, η αισθητική, η σκληρή δουλειά.

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της της εταιρείας είναι ο Ευάγγελος Τσιροπινάς.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Yπηρεσίες συμβούλου και εκτέλεση έργων οργάνωσης, μηχανοργάνωσης, αυτοματισμών και εφαρμογής καινοτομιών
 • Ανάπτυξη, υποστήριξη και εκμετάλλευση εφαρμογών λογισμικού και συναφών τεχνολογιών
 • Yπηρεσίες ψηφιοποίησης και δημιουργίας, ανάπτυξης, αναβάθμισης, συντήρησης και ενημέρωσης βάσεων δεδομένων
 • Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες
 • Yπηρεσίες αξιολόγησης, διαχείρισης και συνδρομής στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, κλπ.) για επιχειρήσεις
 • Διοικητικές, οργανωτικές, οικονομικές, οικονομοτεχνικές, χρηματοοικονομικές και εμπορικές υπηρεσίες συμβούλου
 • Εκπόνηση και επεξεργασία μελετών και επιχειρησιακών ερευνών αγοράς
 • Οργάνωση, διαχείριση, εποπτεία και εκτέλεση έργων πεδίου (καταγραφές, συλλογή πληροφοριών, έρευνα αγοράς, κλπ.)
 • Yπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, μετάφρασης, διαχείρισης εγγράφων, αρχειοθεσίας και ταξινόμησης
 • Προώθηση πωλήσεων, εταιρικών σχέσεων και εμπορική αντιπροσώπευση επιχειρήσεων
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες media
 • Σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση και εποπτεία τεχνικών έργων μικρής κλίμακας
 • Yπηρεσίες διαχείρισης, αξιοποίησης και προώθησης ακινήτων
 • Yπηρεσίες υποστήριξης, πρακτόρευσης και προώθησης επιχειρήσεων τουρισμού και αναψυχής
 • Yπηρεσίες εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Contact

 • Mail address:
  AKTINA
  Garyttou 35
  GR-15234 Halandri
  Athens, Greece
 • Tel:
  (+30)2106012911
  (+30)2106019635
  (+30)6976622020
 • Fax:
  (+30)2106017044
 • Email:

Registration

 • Full company name:
  AKTINA General Business Services PC
 • Registration number:
  118075901000
 • EU VAT number:
  EL-800356436

Banks

 • Alpha Bank Greece
 • National Bank of Greece

Copyright AKTINA LTD 2011-2017